Baranas karatti hafnaa ree?

December 23, 2015 admin 0

Baranas karatti hafnaa ree? (Warroonni Oromiyaaf Jecha Wareegamtan Rabbi Jannata Isiniif haa hiru) (Warroonni Miidhamtan Rabbi Hatantamaan isin Nuuf haa fayyisu) (Warroonni Qabsoo finiinsaa jirtan… Read More

OromoProtests

December 6, 2015 admin 0

OromoProtests: Barattoonni Oromoo kan UK argaman Mud 10, 2015 Hiriiraaf Qophii isaanii Xummuran.

1 2