No Picture

Akkamitti galma geenna?

March 19, 2016 admin 0

Akkamitti galma geenna?   Yeroo qalbii fii Qaama guutuun Diina irratti Xiyyeeffannee socho’aa jirrutti, gochootaa fii jechoonni yaada nama harkaa bittinneessan yeroo mul’atan walumaan argaa… Read MoreRead More

Baranas karatti hafnaa ree?

December 23, 2015 admin 0

Baranas karatti hafnaa ree? (Warroonni Oromiyaaf Jecha Wareegamtan Rabbi Jannata Isiniif haa hiru) (Warroonni Miidhamtan Rabbi Hatantamaan isin Nuuf haa fayyisu) (Warroonni Qabsoo finiinsaa jirtan… Read More

1 2 3 7