No Picture

Miidiyaa walabaa jechuun akkami ?

May 9, 2015 admin 0

Miidiyaa walabaa jechuun akkami? Hunda dura nageenni haa dursu akkam nagaya jirtuu cufti keessanuu? Kanatti aansee  waa’ee Gaazexaatii fii Gaazexeessaa irratti dhimma xiqqoo takka jechuu… Read More

No Picture

Raadiyoo BBN tiin:

February 26, 2014 admin 0

ODUU BAAY’EE GADDISIISAA FI AJAA’IBSIISAA DHAGAHAA WOL DHAGEEYSISAA   Naannoo Oromiyaa Godina Harargee Bahaa Aana Kombolchaa Ganda ykn Araddaa Jignaa keeysatti Ustaaza guddaa Darasoota 300… Read More

No Picture

Ustaaz Bushraa Yahyaa

February 9, 2014 admin 0

Ustaaz Bushraa Yahyaa erga adabbiin hidhaa waggaa jaha fii Ji’a jaha  itti murtaayeen booda ergaa hawaasaaf dabarsan. Ustaaz Bushraa Yahyaa yemmuu murtiin adabbii haqaan alaa… Read More

1 2 3 4 5 7